Udogodnienia

Wersja z udogodnieniami w języku migowym

Gorące Pytania (wersja z udogodnieniami dla osób niesłyszących)

"N" - codziennie 22:00-03:00

Wersja z udogodnieniami w języku migowym

Gorące Pytania Nocą (wersja z udogodnieniami w języku migowym)

"JM" - codziennie 05:00-07:00

Quantcast