Magazyn

Magazyn

Sprawa Kozłowskiej. Czy Polska używa strefy Schengen do celów politycznych?

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 10 października 2018
  • Czas: sek
  • 1

Polska używa strefy Schengen do celów politycznych? Afrykańskie kraje emancypują się od Chin. Niemcom grożą nowe żądania reparacji ze strony Grecji. Aleksandra Rybińska omówiła prasę zagraniczną.

Najczęściej oglądane