Magazyn

Magazyn

sędzia Maciej Mitera nie przebiera w słowach. Bardzo ostro o irlandzkiej sędzi. Zobaczcie!

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 7 czerwca 2018
  • Czas: sek
  • Jeżeli wystąpi sąd w Hiszpanii do mnie z przekazaniem, a ja stwierdzę subiektywnie jako sędzia, że w Hiszpanii nie wszystko jest korekt. W Belgii nie podoba mi się konflikt Walonów z Flamandami i odmówię wydania dilera czy pedofila. Jak sędzia ma ocenić standardy demokratyczne? Jak pani z Irlandii jako sąd ocenia naszą praworządność? - powiedział na naszej antenie sędzia Maciej Mitera, rzecznik i członek prezydium KRS, odnosząc się do kwestii kuriozalnej sprawy. TSUE stwierdzi, czy reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie stanowi zagrożenia dla procesu ws. narkotyków.

Najczęściej oglądane