Magazyn

Magazyn

Żydok: Nie może być sędzią ktoś, kto jest roztargniony na tyle, że dokonuje czynu zabronionego

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 20 lutego 2018
  • Czas: sek