Magazyn

Magazyn

Bernacki: Komisja Wenecka i Rada Europy uzurpują sobie prawo do bycia czwartą władzą w Polsce

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 13 października 2017
  • Czas: sek