Magazyn

Magazyn

CZY POLSKA BĘDZIE POTĘGĄ? Sadowski: Byłaby, gdyby wprowadzono zmiany planowane przez L. Kaczyńskiego

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 18 czerwca 2019
  • Czas: sek

CZY POLSKADZIE POTĘGĄ? Edyta Hołdyńska rozmawia z Andrzejem Sadowskim, Centrum im. A. Smitha, Kamilem Rydlikowskim, WEI i Stanisławem Koczotem, zastępcą redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”.

Najczęściej oglądane