Magazyn

Magazyn

Blood Brothers Run - Bieg Krewniaków - ideę przybliżają Małgorzata Taranto i Mirosław Milewski

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 15 marca 2019
  • Czas: sek

Gośćmi Ryszarda Makowskiego byli Małgorzata Taranto i Mirosław Milewski - tematem rozmowy była nowa w Polsce, choć w Japonii obecna od ponad 19 lat, metoda zagęszczania włosów, a także idea honorowego oddawania krwi - bliska gościom odcinka.

Najczęściej oglądane