Magazyn

Magazyn

Jak rozwijać turystykę we wschodniej Polsce

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 14 listopada 2018
  • Czas: sek

Maksymilian Wysocki rozmawiał z Dariuszem Wielochem, Bank Gospodarstwa Krajowego, o projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka, jak rozwijać turystykę we wschodniej Polsce.

Najczęściej oglądane