Magazyn

Magazyn

Czy dla Korwin-Mikkego Józef Piłsudski to "czerwony bandyta"?

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 8 listopada 2018
  • Czas: sek

Pierwsza część rozmowy Piotra Barełkowskiego z prof. Jerzym Robertem Nowakiem i Januszem Korwin-Mikkem - Wolność. O Marszu Niepodległości, czy Piłsudski to „czerwony bandyta”? A 11 listopada nie powinien być świętem państwowym?

Najczęściej oglądane