Magazyn

Magazyn

O. Hejka: Patryk Jaki będzie otwarty na rdzennych warszawiaków i przyjezdnych

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 9 sierpnia 2018
  • Czas: sek

Edyta Hołdyńska rozmawiała z Oskarem Hejką, radnym m. st. Warszawy

Najczęściej oglądane