Magazyn

Magazyn

Czy Polska kolonizowała Kresy

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 8 sierpnia 2018
  • Czas: sek

Piotr Skwieciński rozmawiał z prof. Hieronimem Gralą, Uniwersytet Warszawski, byłym dyplomatą, na temat popularnej ostatnio tezy, że Polska kolonizowała Kresy.

Najczęściej oglądane