Informacje o nadawcy/dostawcy VOD

Zarząd: Romuald Feliks Orzeł Prezes Zarządu, Michał Karnowski Członek Zarządu, Henryk Uzdrowski Członek Zarządu

Rada nadzorcza: Grzegorz Michał Bierecki Przewodniczący Rady, Anna Karnowska Członek Rady, Tomasz Kruszewski Członek Rady

Wspólnicy, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp. j. z siedzibą w Sopocie, Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, Jacek Karnowski

Beneficjenci rzeczywiści: Grzegorz Michał Bierecki, Jarosław Szymon Bierecki, Martyna Jedlińska, Wanda Jedlińska, Natalia Katarzyna Jedlińska, Małgorzata Gatz, Rafał Sławomir Matusiak, Janusz Andrzej Ossowski, Romuald Feliks Orzeł, Michał Karnowski, Henryk Uzdrowski

Lista usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz dzienników i czasopism Fratrii sp. z o.o.: program telewizyjny „Telewizja wPolsce.pl”, audiowizualna usługa medialna na żądanie „wPolsce.pl” oraz „Telewizja wPolsce.pl – kanał w serwisie You Tube”, tytuły prasowe: Sieci, wSieci Historii, Gazeta Bankowa, Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych, wPolityce.pl, wGospodarce.pl, wPolsce.pl, gb.pl, abctygodnik.pl

Lista usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz dzienników i czasopism Spółdzielczego Instytutu Naukowego G. Bierecki sp. j. (podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej): tytuł prasowy: „Prawo i Więź”

Quantcast