Informacje o nadawcy/dostawcy VOD

Zarząd: Romuald Feliks Orzeł Prezes Zarządu, Michał Karnowski Członek Zarządu, Henryk Uzdrowski Członek Zarządu

Rada nadzorcza: Grzegorz Michał Bierecki Przewodniczący Rady, Anna Karnowska Członek Rady, Tomasz Kruszewski Członek Rady

Wspólnicy, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp. j. z siedzibą w Sopocie, Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, Jacek Karnowski

Beneficjenci rzeczywiści: Bogumił Wiktor Krzyszczak, Katarzyna Kinga Lipska-Krzyczszak, Henryk Wiesław Kuśmierz, Bożena-Anna Komorowska-Pyda, Beata Zofia Semczuk, Romuald Feliks Orzeł, Grzegorz Michał Bierecki, Jarosław Szymon Bierecki, Martyna Jedlińska, Wanda Jedlińska, Natalia Katarzyna Jedlińska

Lista usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz dzienników i czasopism Fratrii sp. z o.o.: program telewizyjny „Telewizja wPolsce.pl”, audiowizualna usługa medialna na żądanie „wPolsce.pl” oraz „Telewizja wPolsce.pl – kanał w serwisie You Tube”, tytuły prasowe: Sieci, wSieci Historii, Gazeta Bankowa, Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych, wPolityce.pl, wGospodarce.pl, wPolsce.pl, gb.pl, abctygodnik.pl

Lista usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz dzienników i czasopism Spółdzielczego Instytutu Naukowego G. Bierecki sp. j. (podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej): tytuł prasowy: „Prawo i Więź”

Quantcast