Magazyn

Magazyn

Jak powinien zaregować rząd na deklarację LGBT? Senator Jan Maria Jackowski

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 12 marca 2019
  • Czas: sek