Magazyn

Magazyn

Bronisław Wildstein: Największa odpowiedzialność za fałszywy obraz polski spoczywa na III RP

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 10 lipca 2018
  • Czas: sek
  • 2