Magazyn

Magazyn

Tomasz Rzymkowski: Domaganie się sankcji dla państwa Polskiego nosi znamiona zdrady

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 15 marca 2018
  • Czas: sek
  • Ja bym polecił państwu sędziom ze Stowarzyszenia „Iustitia” poczytać trochę kazań, czy też książek popełnionych przez sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a zwłaszcza skupić się na kwestii dotyczącej Polski na arenie międzynarodowej. Prymas Wyszyński mimo że był prześladowany mimo, że był więziony, mimo, że był wrogiem publicznym numer jeden w PRL-u, to nigdy będąc za granicą nie atakował, czy to władz PRL, czy to ustroju PRL-u, czy to sytuacji, która była w PRL-u, bo twierdził, że Polski nie można atakować za granicą. O Polsce za granicą można mówić tylko dobrze, a jeżeli chcemy już powiedzieć coś złego to powinniśmy zamilczeć. To polecam sędziom, Jeśli mamy nasze sprawy w sposób skuteczny załatwić, to załatwmy je w Polsce. Natomiast wyciąganie pewnych nieprawidłowości, czy też mankamentów na arenie międzynarodowej i domaganie się sankcji dla państwa Polskiego, to nosi znamiona zdrady. To jest rzecz niewybaczalna - mówił Tomasz Rzymkowski z Kukiz‘15, komentując sprawę sędziów ze Stowarzyszenie „Iustitia”, które namawia instytucje unijne do zastosowania wobec Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Najczęściej oglądane