Magazyn

Magazyn

Nykiel: Doszło do zjawiska nader rzadkiego - powstała w Polsce opozycja wobec opozycji

author

Zespół wPolsce.pl

Nowa telewizja internetowa

  • 14 stycznia 2018
  • Czas: sek